บริการ Cloud Backup Storage

ได้พื้นที่มาก ปลอดภัย สะดวก สำรองข้อมูลได้เร็ว รองรับ S3 API เหมาะจะใช้เป็น Off-site Backup และราคาถูกที่สุดที่ 0.5 บาท/GB/เดือน

Storage Box 500GB

พื้นที่ 500 GB
1 account
รองรับ FTP FTPs FTPes หรือ S3
ไม่จำกัดการเชื่อมต่อ Net 10Gb
เก็บและรองรับไฟล์ใหญ่ได้
รองรับการเชื่อมต่อจาก
cPanel, DirectAdmin, Plesk,
JetBackup, Linux, Windows,
Mac, IOS, Android, Wordpress
และ Platforms อื่นๆ

Storage Box Business 1TB เลือกเพิ่มได้

พื้นที่ 1 TB, 1 account
รองรับ FTP FTPs FTPes
Unlimited with 10Gbps.
เก็บและรองรับไฟล์ใหญ่ได้
รองรับการเชื่อมต่อจาก
cPanel, DirectAdmin, Plesk,
JetBackup, Linux, Windows,
Mac, IOS, Android, Wordpress
และ Platforms อื่นๆ
สามารถขยายได้